1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ IBARAKI
Địa điểm làm việc IBARAKI
Công việc CHẾ TẠO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY, QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH VN, THÔNG DỊCH
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản 230.000~250.000 YÊN
Các phí phải trừ THUẾ: 5.000 YÊN
BẢO HIỂM: 35.000 YÊN
TIỀN NHÀ: 50.000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 10.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 130.000~150.000 YÊN
Ngày tuyển 17/04/2017
Số người cần tuyển 1 NAM
Trình độ TỐT NGHIỆP ĐH TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TIẾNG NHẬT TƯƠNG ĐƯƠNG N2, CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN

Ngày đăng: 08-04-2017

Hạn tuyển dụng: 17-04-2017