contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

DẬP HÀN

Địa chỉ làm việc GUNMA
Công việc DẬP HÀN
Thời gian làm việc Thay ca (3 ca)
Lương cơ bản 153,408 YÊN
Phí phải trừ

- Thuế: 2,360 yên (dự tính)

- Bảo hiểm xã hội: 21,887 yên (dự tính)

- Tiền nhà: 18,000 (dự tính)

- Điện, nước, wifi: khoảng 7,000 yên (dự tính) 

Lương thực nhận 104,471 YÊN
Ngày tuyển 05/08/2022
Số lượng cần tuyển 20 nam
Dự kiến xuất cảnh 02/2023
Trình độ Tốt nghieepj THPT
Yêu cầu khác