contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Địa chỉ làm việc AICHI
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ
Thời gian làm việc theo ca: 08:00 ~ 16:50, 20:30 ~ 05:20
Lương cơ bản 155,363 YÊN
Phí phải trừ

Thuế: 2360 Yên (thuế thu nhập)
Bảo hiểm: 22560 yênnenkin + bảo hiểm y tế)

Tiền nhà: 15000 yên
Điện nước: 8000 yên

Lương thực nhận 106,977 YÊN
Ngày tuyển 08-09/08/2022
Số lượng cần tuyển 30 NAM
Dự kiến xuất cảnh 12/2022
Trình độ
Yêu cầu khác