contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Địa chỉ làm việc HYOGO
Công việc LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Thời gian làm việc 8h-17h, làm từ t2 đến t6, nghỉ ngày t7,cn và ngày lễ
Lương cơ bản 147,864 YÊN
Phí phải trừ

thuế: 2050 Yên (trường hợp phụ cấp 0 người)
bảo hiểm: 21323yênbảo hiểm xã hội + bảo hiểm việc làm)

tiền nhà: 19000 yên
điện nước: chi trả theo thực tế

Lương thực nhận 102,311 YÊN
Ngày tuyển 29/7/2022
Số lượng cần tuyển 15-18 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác