contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIÀN GIÁO

Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8 giờ ~ 17 giờ từ thứ hai đến thứ bảy
Lương cơ bản 161,584 YÊN
Phí phải trừ

- BẢO HIỂM XÃ HỘI: 22,712 YÊN;

- THUẾ: 2,610 YÊN;

- BẢO HIỂM CÔNG VIỆC: 970 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 5,000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: CHI TRẢ THEO THỰC TẾ

Lương thực nhận 130,292 YÊN
Ngày tuyển 29/9/2022
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác