contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc 8h30~17h15
Lương cơ bản YÊN
Phí phải trừ

- BẢO HIỂM Y TẾ: 7,928 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 19,000 YÊN;

- TIỀN THUẾ: 2,460 YÊN;

- TIỀN ĐIỆN, NƯỚC, GA: 6,000 YÊN

Lương thực nhận 107,029 YÊN
Ngày tuyển 10/2022
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh 05/2023
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác