contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[THỰC TẬP SINH KN1-2]Công việc đặt đường ống (nhà máy)

Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc Công việc đặt đường ống (nhà máy)
Thời gian làm việc 8h - 17h
Lương cơ bản 155,812 Yên
Phí phải trừ Bảo hiểm: 23,295 yên; Thuế: 2.360 yên; Tiền nhà: 10,000 yên
Lương thực nhận 120,157 Yên
Ngày tuyển
Số lượng cần tuyển 3
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ TỐT NGHIỆP THPT
Yêu cầu khác 18~25 tuổi