contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIÀN GIÁO, CẦU ĐƯỜNG

Địa chỉ làm việc FUKUSHIMA
Công việc GIÀN GIÁO, CẦU ĐƯỜNG
Thời gian làm việc 8h đến 17h từ thứ hai đến thứ bảy
Lương cơ bản 185,000 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3,270 YÊN;

- BẢO HIỂM: 27,292 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 8,000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: 7,000 YÊN

Lương thực nhận 139,438 YÊN
Ngày tuyển 10/2022
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THCS trở lên
Yêu cầu khác

lắp ráp giàn giáo, tháo dỡ, …