contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM

Địa chỉ làm việc FUKUSHIMA
Công việc CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM
Thời gian làm việc Một ngày làm 8 tiếng (giờ làm việc cơ bản: 8:30 ~ 17h30, tuy nhiên, tùy theo ca làm việc có thay đổi giờ làm)
Lương cơ bản 145,578 YÊN
Phí phải trừ

Bảo hiểm, thuế22,115 yên

Tiền nhà15,000 yên

Tiền điện nước4,000 yên

Khấu trừ khác 200 yên hội gia đình

Lương thực nhận 101,192 YÊN
Ngày tuyển 26/9/2022
Số lượng cần tuyển 13
Dự kiến xuất cảnh 02/2023
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác