contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

SƠN

Địa chỉ làm việc AICHI
Công việc SƠN
Thời gian làm việc 8h đến 17h từ thứ hai đến thứ bảy
Lương cơ bản 165,534 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3200 YÊN;

- BẢO HIỂM: 23911 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 12000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: 10000 YÊN.

Lương thực nhận 116,423 YÊN
Ngày tuyển 14/12/2022
Số lượng cần tuyển 4 NỮ
Dự kiến xuất cảnh 15/6/2023
Trình độ
Yêu cầu khác

công việc sơn phun và kiểm tra