contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc KAGAWA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc Thời gian làm việc: 8:30~17:30 ( 8 tiếng ) ,thời gian giải lao 60 phút
Lương cơ bản 153,000 YÊN
Phí phải trừ

- Tiền nhà : 10,000 yên

- Tiền điện, nước, ga : khoảng 5,000 yên

- Tiền bảo hiểm : 22,864 yên

( bảo hiểm y tế: 8,224 yên + tiền hưu trí : 14,640 yên)

- Thuế thu nhập + bảo hiểm thất nghiệp : 

3,169 yên

- Internet : 1,000 yên

Lương thực nhận 165,592 YÊN
Ngày tuyển 01/10/2022
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

1. Tuần 2 ngày nghỉ, tùy theo ca, 1 năm 109 ngày nghỉ

2. Có tăng lương.

3. Thưởng vào tháng 7 và tháng 12 (khoảng 3.5 tháng lương), tùy vào doanh thu công ty.

4. Trợ cấp khác 10,000 yên/ tháng