contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] gia công tinh

Địa chỉ làm việc
Công việc gia công tinh
Thời gian làm việc
Lương cơ bản
Phí phải trừ
Lương thực nhận 110,444 YÊN
Ngày tuyển 05/28/2020
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác ĐỘ TUỔI GIỚI HẠN: 18~22 TUỔI, THỊ LỰC 10/10 CÓ KIỂM TRA IQ, KIỂM TRA VIẾT, CTY CÓ NHIỀU SEMPAI MIRAI ĐANG LÀM VIỆC
Độ tuổi TỪ 20~28