contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] gia công cơ khí

Địa chỉ làm việc
Công việc gia công cơ khí
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 7200 YÊN / NGÀY
Phí phải trừ
Lương thực nhận
Ngày tuyển 21/02/2020
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác ĐỘ TUỔI GIỚI HẠN: 20~30 TUỔI ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ THỂ GIA HẠN LÀM VIỆC THÊM 2 NĂM, CÔNG VIỆC BAO GỒM ĐỨNG MÁY NHƯNG CHỦ YẾU LÀ KIỂM HÀNG
Độ tuổi TỪ 20~28