contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] dựng giàn giáo

Địa chỉ làm việc
Công việc dựng giàn giáo
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 157,544 YÊN
Phí phải trừ
Lương thực nhận 120,314 YÊN
Ngày tuyển 06/02/2020
Dự kiến xuất cảnh 01/09/2020
Trình độ
Yêu cầu khác ĐỘ TUỔI GIỚI HẠN: 20~30 TUỔI, NẶNG 80KG TRỞ XUỐNG, SỨC KHỎE TỐT. CTY CÓ SEMPAI MIRAI ĐANG LÀM VIỆC
Độ tuổi TỪ 20~28