contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

NÔNG NGHIỆP

Địa chỉ làm việc CHIBA
Công việc NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc 6:00 ~ 17:00 - làm 8 tiếng (sẽ có thay đổi)
Lương cơ bản 191,000 YÊN
Phí phải trừ

- Thuế: 4,480 yên

- Bảo hiểm: 29,360 yên

- Tiền nhà: 10,000 yên

Điện, nước: Theo thực tế

Lương thực nhận 147,160 YÊN
Ngày tuyển 2022
Số lượng cần tuyển 2
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác