contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ làm việc SAGA
Công việc ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc Từ 8:15 ~ 16:35, 20:15 ~ 4:35 ( làm 4 ngày nghỉ 1 ngày)
Lương cơ bản 136,440 YÊN
Phí phải trừ

- Thuế: 1,540 yên

- Bảo hiểm: 20,388 yên 

- Tiền nhà: 10,000

Điện nước: Tính theo thực tế

 

Lương thực nhận 115,787 YÊN
Ngày tuyển 2022
Số lượng cần tuyển
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT
Yêu cầu khác