contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] nông nghiệp trồng trọt

Địa chỉ làm việc KAGOSHIMA
Công việc nông nghiệp trồng trọt
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 136,275 YÊN
Phí phải trừ
Lương thực nhận 102,258 YÊN
Ngày tuyển 15/02/2020
Dự kiến xuất cảnh 01/09/2020
Trình độ
Yêu cầu khác ĐỘ TUỔI GIỚI HẠN: 22~35 TUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC: TRỒNG CÀ RỐT, KHOAI, … VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN NHÂN VIÊN CTY DỄ TÍNH, HÒA ĐỒNG, TẠO CẢM GIÁC NHƯ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH CTY CÓ SEMPAI NGƯỜI VIỆT NAM
Độ tuổi TỪ 20~28